Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Iin kunnanhallitus on päättänyt 6.4.2020 kokouksessaan asettaa Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 17.4.-1.6.2020 väliseksi ajaksi.

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 68 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Kaavoitettava alue sijoittuu kokonaisuudessaan Iin kunnan alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittava sähkönsiirtovaihtoehto ulottuu myös Simon kunnan alueelle. Oulun kaupungin alueelle ulottuvista sähkönsiirtovaihtoehdoista on luovuttu.

Valmisteluaineistosta voi jättää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 94, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi. Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla sekä osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Simon kunnan internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa. Nähtävilläoloaikana valmisteluaineisto on luettavissa myös Iin kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2 kunnanviraston aukioloaikoina.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-19.00. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internetsivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva. Tervetuloa osallistumaan webinaariin!

Kuulutus valmisteluvaiheen aineiston sekä siihen sisältyvän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *