Olhavanjoen kunnostaminen

Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostaminen käynnistettiin konkreettisesti viimein kesällä 2018. Hankkeen toteuttaja on Iin kunta. Kunnostus on jaettu kahteen vaiheeseen, josta ensimmäiseen on saatu rahoitus kalaviranomaiselta Lapin ELY-keskukselta. Olhavan osakaskunta sekä Olhavan seudun kehittämisyhdistys toimivat siteenä paikallisiin ja sopivat tarvittavista vesi- ja maa-alueiden käytöstä omistajien kanssa. Työ sisällytetään omarahoitukseksi hankkeessa.

Suunnitelman mukaiset kalataloudelliset kunnostukset kohentavat joen tilaa ja arvoa. Erityisesti ne parantavat lohikalaston (taimen, harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia. Kunnostukset edistävät alueen kalastusta ja samalla alueen käyttöä myös matkailuun.

Pääasialliset kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden kiveäminen poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu kuiville jääneiden uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden rakentaminen. Kunnostuskohteita on 26. Joen yläosalla, Kaihuajärven alapuolella olevat kohteet ovat pieniä ja osittain ilman työkoneita kunnostettavissa, kun taas joen alaosan perattujen koskien työt ovat suurempia vaatien myös vesilain mukaisen luvan (AVI).

Kesällä 2018 ennallestettiin viisi koskea; yksi talkoovoimin käsin ja neljä koneella. Nämä kosket eivät toimenpidelupia tarvinneet. Vesilain mukainen lupaprosessi on vireillä AVI:ssa. Kunnostustyöt jatkuvat kesällä 2022 seitsemällä uudella koskella.

Asiakirjat ja suunnitelmat löytyvät täältä: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1541030

Alla video talkoista Olhavanjoen alueella: https://www.facebook.com/Olhava.fi/videos/312428682861918/