Olhavan osakaskunta

Ajankohtaista:

Olhavan Osakaskunnan tiedotus kalastus- ja metsästyslupamaksuista sekä rajoitukset vuodelle 2020

Verkkokalastus 20 €/8 verkkoa (8×30 m, uusi kalastuslaki)

Sorsastuslupamaksu 25 €/henkilö/kausi

Rapupyydys 5 €/pyydys (enintään 15 pyydystä/pyytäjä)

Lupamaksut on maksettava Olhavan Osakaskunnan tilille FI89 5350 0250 0014 97.

Kalastuksessa käytettävät pyydykset on merkittävä valtioneuvoston antaman asetuksen kalastuksesta 7§ mukaisesti. Olhavajoen vesistöaluetta koskevat kalastusrajoitukset ja –kartat ovat nähtävillä osoitteessa https://kalastusrajoitus.fi .

Olhavan Osakaskunnan yhteystiedot: Seppo Tapio, puheenjohtaja Lahdenperäntie 5,91140 OLHAVA, puh 044 7748985. Hoitokunnan valitsema sihteeri ja kirjanpitäjä Helka Tapio, helka.tapio@ii.fi.

Olhavan osakaskunnan yleinen vuosikokous on peruttu.

Olhavan osakaskunnan hoitokunta on päättänyt perua osakaskunnan yleisen vuosikokouksen 22.3.2020.

Noudatamme osaltamme valtioneuvoston linjauksia koronaepidemian suhteen ja ilmoitamme kokouksen ajankohdan myöhemmin.

Veneenlaskupaikat Olhavassa

Veneilijöille tiedoksi, että Olhavassa on veneenlaskupaikkoja Vuornosojansuulla (päädyssä sepelipohja ja vanhan verkkopuohin kohdalla betoniluiska), Papinkarinniemen tien päässä (eteläpuolella) ja Olhavan koulun rannassa (jyrkkä ranta).

Kuva Papinkarinniemen veneenlaskupaikalta.

Uusi kota Antinmatalaan !

Olhavan osakaskunta rakentaa talkoovoimin uuden kodan Antinmatalaan. Antinmatala on Olhavan osakaskunnan omistama saari, jossa on aikoinaan ollut kalastuskämppä.

Antinmatalassa on paljon kävijöitä. Talvella on kyläläisten ja mökkiläisten (useampi sata kesäasukasta) toimesta saareen tehty hiihtolatu. Talvella saaressa vieraillaan kelkoilla ja mönkijöillä ja kesällä paikka on veneilijöiden suosiossa. Paikka on myös suosittu sorsastuspaikka. Käyttö on siis vilkasta sekä kesällä että talvella.  Saareen on rantauduttu huonolla kelillä ja tehty nuotioita. Kotarakennuksen avulla saaren runsas käyttö olisi hallittua, toisi turvallisuutta ja sateensuojaa saaressa kävijöille sekä vähentäisi roskaamista. Tässä meillä on hieno hanke ja kyläläisistä ja mökkiläisistä koostuva innokas talkooporukka. 

Talkoissa mukana Veikko Juusola, Seppo Tapio, Matti Anttila, Pentti Juusola, Jaakko Pennanen, Hannu Peräläinen, Tommi Peräläinen, Erkki Tapio, Ismo Tapio, Reijo Väätäjä, Heikki Sassi, Pertti Vanhala, Rauno Tapio, Antti Kolehmainen.
Kotarakennus täysin samanlainen, mikä pystytettiin Vuornosojan suulle.
Antinmatalan kämpästä oli jäljellä enää rauniot ja uusi kota rakentuukin samalle korkeammalle kohdalle saarta hyödyntäen vanhoja perustuksia..
Sisäpuolen viimeistelyssä Matti Anttla ja Veikko Juusola.
Väri on talkooporukan yksimielinen valinta. Hieno tuli!

Tietoa osakaskunnasta

Olhavan osakaskunnan vesialue on pinta-alaltaan 169,7 ha ja se sijaitsee Olhavan kylän edustalla. Lisäksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö- ja muut yhteiset alueet. Osakkaita osakaskunnassa on noin 500.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Osakaskunnan tehtävänä on myös kalastuksen järjestäminen alueellaan kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti siten, että pyritään turvaamaan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous, lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka säännöissä on päätetty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi. Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hoitokunnan jäsenet vuonna 2019 ovat: Seppo Tapio puheenjohtaja, Timo Sassi varapuheenjohtaja, Osmo Jurvakainen jäsen ja Heikki Lahdenperä jäsen.

Hoitokunta päättää mm suostumuksen antamisesta merkitykseltään vähäisen laiturin, kaapelin, johdon tai muun sellaisen laitteen sijoittamiseksi, kilpailujen ja muiden järjestettyjen tilaisuuksien järjestämiseksi, vainajan tuhkan sirottamiseksi yhteiselle alueelle, suostumukset vähäisiin ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen, suostumukset kalastus- ym tutkimuksiin osakaskunnan alueella.