Kalastus

Kalastusta on harjoitettu Olhavassa iät ja ajat. Kalastus Olhavan edustan merialueella ja joissa on nykyään pääasiassa virkistys- ja kotitarvekalastusta. Ammattikalastajia on alueella enää muutama. Kalastusta rajoitetaan valtakunnallisin päätöksin mm lohi-, rysä- ja nuottakalastuksessa. Vapaa-ajan kalastus ja ravustus ovat suosittuja niin vakituisten asukkaiden kuin mökkiläistenkin keskuudessa. Kalastusmuotoina ovat verkko- ja viehekalastus, onkiminen sekä rapumerrat. Kalastuksen järjestäminen alueella on Olhavan Osakaskunnan tehtävänä.

Kuvassa Viljo Tapio lohisaaliineen

Osakaskunta on tehnyt merkittävää työtä tukeakseen virkistyskalastusta ja vesilintujen metsästystä alueella. Useiden hankkeiden myötä on rakennettu kodat Koturiin ja Vuornosojan suulle, tehty veneenlaskupaikkoja ja ruopattu valkamia ja väyliä. Tehdystä työstä on saatu paljon hyvää palautetta ja toivon mukaan alueen kehittäminen innostaa uusia harrastajia ja tuo turvallisuutta ja viihtyvyyttä nykyisille ja tuleville kalastajille.

Lisätietoa kalastuksesta Olhavan Osakaskunnan sivulla sekä koko kunnan osalta sivuilla https://kalaaiista.fi/.

Tästä se alkaa – hieno harrastus!