Muhosuon turvetuotannon ympäristölupa

Turveruukki Oy  jätti  21.11.2017  hakemuksen Muhosuon turvetuotannosta.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi  10.12.2019 Turveruukki Oy:lle ympäristöluvan Muhosuon turvetuotantoon Iin kunnassa ja Oulun kaupungissa Muhojoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala tuotettavine auma-alueineen on 81,5 ha.


Muhosuo sijaitsee Hangaslammen ja Halajärven länsipuolella.  Konttilasta tulee Vuornoskankaan metsäautotie Halajärvelle

Kuivatusvedet suunnitellaan johdettavan pintavalutuskentältä Muho-ojaan edelleen Muhojokeen, joka laskee Seljänlahteen. Turve suunniteltu kuljetettavan Konttilan ja Oijärventien kautta.

Hankkeen valmisteluvaiheessa ovat mm.  seuraavat tahot lähettäneet kirjallisen lausunnon hankkeen luvan hylkäämiseksi: Iin kunta, Iin Ympäristöyhdistys, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys, Olhavan Osakaskunta, Olhavan Riistamiehet, Iin Metsästysyhditys, Olhavanjoen vesistöalueen suojelun suunnitteluryhmä, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ym.  järjestöt ja lukuisat yksityiset henkilöt.


Linkki lupa-asiakirjoihin: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1433871

Lupapäätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 9.1.2020 saakka.  Iin Kunta, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys ja Olhavan Osakaskunta ovat ainakin tehneet valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle päätöksen kumoamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *