Vesistöjen kunnostus

Olhavan seudulla pääset nauttimaan vesistöjen koko kirjosta. Pienet purot ja ojat kasvavat mereen laskeviksi veto-ojiksi, kuten Vuornosoja, Muhojoki sekä pääjoki, Olhavanjoki. Olhavanjoki on n. 29 km pitkä laskien Perämereen. Olhavanjoki saa alkunsa Kaihuajärvestä. Lisäksi Olhavassa on lukuisia erämaalampia ja -järviä. Olhavanjokisuulla meri avautuu komeudessaan. Olhavan seudun vesistöistä huolehtiminen ja vesistöjen kunnostus on meille kunnia-asia.

Olhavan osakaskunta on kunnostanut Olhavanjokisuuta ruoppauksin ja kaislikkoja niittäen. Osakaskunta on myös rakentanut ja kunnostanut jokisuulle ja lähisaaristoihin virkistysalueita, retkikohteita, kotia ja laavuja.

Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostaminen on käynnistynyt kesällä 2018.

  • Olhavanjokea on ruopattu 1975-1976 tulvien, ojituksen helpottamisen sekä viljelypinta-alan lisäämisen vuoksi. Ruoppauksen vuoksi joen suosto- ja suvantoalueet ovat muuttuneet merkittävästi. Suvanto-osuuksien vedentilavuus on pienentynyt ja vedenpinta on laskenut jopa kahdella metrillä. Kunnostuksen toteutumista on odotettu alueella yli 20 vuotta.
  • Olhavanjoen kunnostus on Valtioneuvoston vahvistaman vesien hoitosuunnitelman toimenpide.
  • Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma löytyy täältä:
    https://docplayer.fi/5668214-Olhavanjoen-liikasenkosken-kalataloudellinen-kunnostus-proagria-oulu-vyyhti-hanke.html

Kaihuajärven kunnostussuunnitelman laadinta on käynnistynyt ELY-keskuksen toimesta keväällä 2019. Suunnitelmien valmistuttua asiasta tiedotetaan lisää.