Vuoden 2019 olhavanseutulainen on Seppo Tapio

Vuoden 2019 olhavanseutulainen julistettiin loppiaisena Kylätuvalla pidettyjen kyläaktiivien kiitoskahveilla.

Vuoden olhavanseutulainen on valittu vuodesta 2002 alkaen. Tunnustuksen yleisenä perusteluna on pyyteettömästi tehty työ Olhavan seudun ja sen asukkaiden hyväksi. Vuosittain valintakriteerit- ja painotukset ovat vaihdelleet, koska on haluttu mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti jakaa tunnustusta tehdystä työstä.

Vuoden 2019 olhavanseutulaiseksi valittiin Seppo Tapio ja kunniakirjalla muistettiin Alpo Tuomelaa vuosikymmenten ajan tehdystä työstä sankarivainajiemme muistamiseksi.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys kiittää kaikkia alueemme toimijoita ja yhdistyksiä yhteistyöstä sekä talkooponnisteluista yhteisten asioidemme eteen. Toivomme energiaa sekä kaikkea hyvää käynnistyneelle vuodelle ja vuosikymmenelle!

Alpo Tuomelaa kiitettiin kunniakirjalla vuosikymmenten ajan tehdystä pyyteettömästä ja arvokkaasta työstä sankarivainajiemme muistamiseksi.

Muhosuon turvetuotannon ympäristölupa

Turveruukki Oy  jätti  21.11.2017  hakemuksen Muhosuon turvetuotannosta.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi  10.12.2019 Turveruukki Oy:lle ympäristöluvan Muhosuon turvetuotantoon Iin kunnassa ja Oulun kaupungissa Muhojoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala tuotettavine auma-alueineen on 81,5 ha.


Muhosuo sijaitsee Hangaslammen ja Halajärven länsipuolella.  Konttilasta tulee Vuornoskankaan metsäautotie Halajärvelle

Kuivatusvedet suunnitellaan johdettavan pintavalutuskentältä Muho-ojaan edelleen Muhojokeen, joka laskee Seljänlahteen. Turve suunniteltu kuljetettavan Konttilan ja Oijärventien kautta.

Hankkeen valmisteluvaiheessa ovat mm.  seuraavat tahot lähettäneet kirjallisen lausunnon hankkeen luvan hylkäämiseksi: Iin kunta, Iin Ympäristöyhdistys, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys, Olhavan Osakaskunta, Olhavan Riistamiehet, Iin Metsästysyhditys, Olhavanjoen vesistöalueen suojelun suunnitteluryhmä, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ym.  järjestöt ja lukuisat yksityiset henkilöt.


Linkki lupa-asiakirjoihin: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1433871

Lupapäätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 9.1.2020 saakka.  Iin Kunta, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys ja Olhavan Osakaskunta ovat ainakin tehneet valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle päätöksen kumoamiseksi.